1.    Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym studentów medycyny odbedą się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w salach hotelu Grape Town w Zielonej Górze.
2.    Czynny oraz bierny udział we wszystkich wydarzeniach wchodzących w skład programu Mistrzostw jest bezpłatny.
3.    W dniu 7 grudnia odbywa się część teoretyczna mistrzostw przygotowująca drużyny pod względem merytorycznym. W dniu 8 grudnia odbywa się część praktyczna polegająca za wykorzystaniu wiedzy zdobytej w dniu poprzedzającym oraz sprawdzająca umiejętności manualne nabyte do tej pory przez osoby szkolące się.
4.    Przed częścią praktyczną mistrzostw nie przewiduje się czasu na ćwiczenia praktyczne. Szczegóły i zasady szycia chirurgicznego zostają przedstawione w trakcie wykładów i filmów instruktażowych pierwszego dnia.
5.    W skład zadań ocenianych podczas mistrzostw wchodzą:

A)    Szycie chirurgiczne skóry oraz tkanki podskórnej:
•    szew pojedynczy węzełkowy
•    szew materacowy pionowy oraz poziomy
•    szew śródskórny
•    z-plastyka oraz plastyka z przesunięciem płata romboidalnego sposobem Limberga
•    opracowanie rany „specjalnej” przygotowanej przez organizatorów

B)     Zespolenia przewodu pokarmowego:
•    jelito cienkie- jelito cienkie koniec do końca oraz bok do boku
•    zespolenie dwunastniczo-dwunastnicze typu „karo”

6.    Każda drużyna wykonuje: dwa z 3 wymienionych powyżej rodzajów szwów, jeden rodzaj plastyki miejscowej, opracowanie „rany specjalnej” oraz jedno z 2 wymienionych powyżej zespoleń jelitowych.
7.    Każdy z członków danej drużyny zobowiązany jest do wykonania minimum jednego z ćwiczeń.
8.    To jakie zadania wykonują uczestnicy zostanie podane w dniu cześci praktycznej mistrzostw. Zadania są jednolite dla wszystkich uczestników.
9.    Uczestników obowiązuje zakres wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z całości materiału przedstawionego pierwszego dnia.
10.    Każdy uczestnik wykonuje poszczególne z zadań z obecnością.
11.    Szczegółowej oceny szycia chirurgicznego oraz wykonanych zespoleń dokonuje Jury Konkrsowe.
12.    Wykonane zadania są prezentowane publicznie i podlegają ocenie członków Jury Konkursowego według ustalonych wcześniej i jednolitych dla wszystkich zdań kryteriów oceny.
13.    Szczegółowe elementy oceny oraz ich punktacja zawarte są w tabeli 1.
14.    Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
15.    Jury Konkursowe, po ocenie wszystkich zadań praktycznych Mistrzostw, tworzy ranking. Do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o drużynach znajdujących się na trzech najwyższych pozycjach w rankingu prac.
16.    Najlepszym drużynom zostaną przyznane dyplomy potwierdzające uzyskanie najwyższych lokat w Mistrzostwach.
17.    Dowodem aktywnego uczestnictwa w Mistrzostwach Polski w Szyciu Chirurgicznym studentów medycyny jest dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny. Osobom, które nie przybyły na Mistrzostwa zaświadczenia nie zostaną wydane.

Kryteria ocen:
 
Kryteria merytoryczne Ocena w punktach
a)Czy do wykonanego zadania użyto odpowiedniego rodzaju nici? Od 0 do 1 pkt
b) Czy do wykonanego zadania użyto odpowiedniej igły? Od 0 do 1 pkt
c)Czy dane zadanie wykonano zgodnie z zasadami szycia chirurgicznego przedstawionymi pierwszego dnia? (wybór odpowiedniej techniki) Od 0 do 3 pkt
d) Odpowiedź ze zrozumieniem na pytania, wykazanie się wiedzą na temat szycia chirurgicznego Od 0 do 5 pkt
SUMA PUNKTÓW CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ 10 pkt
Kryteria praktyczne Ocena w punktach
a)Czy zachowano limit czasowy?
-Przedłużenie czasu wykonania zadania o 5 min powoduje odjęcie 1 punktu. Czas na wykonanie wymienionych zadań zostaje określony w dniu mistrzostw.
Od 0 do 5 pkt
b)Czy dane zadanie zostało wykonane zgodnie z zasadami przedstawionymi podczas szkolenia teoretycznego? (poprawność wykonania szwów pod względem praktycznym) Od 0 do 5 pkt
c)Estetyka i efekt kosmetyczny wykonania danego zdania Od 0 do 5 pkt
d)Precyzja wykonania danego zdania Od 0 do 5 pkt
e)”Pytanie do przyjeciela instruktora”. Każda drużyna ma możliowść zadania przypisanemu instruktorowi 3 pytań dotyczących konkurencji. Zachowanie 3 podpowiedzi dodatkowe 10 punktów, 2-5 punktów, 1-2 punkty. Od 0-10 pkt
SUMA PUNKTÓW CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ 30 punktów