Program

29 listopada 2019 - III Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny
14:00-15:00
Rejestracja uczestników
15:00-15:15
Otwarcie Mistrzostw, przywitanie uczestników - prof dr. hab. n. med. Przemysław Mańkowski, dr n. med. Paweł Jarmużek
15:15-16:00
Podstawy szycia chirurgicznego – dr n. med. Patrycja Sosnowska
16:00-16:45
Rodzaje zespoleń jelitowych – zastosowanie i technika operacyjna – lek. med. Małgorzata Rzanny-Owczarzak
16:45-17:15
Nowoczesne materiały szewne - Piotr Ignaś, Johnson & Johnson
17:15-17:30
Przedstawienie zasad przebiegu konkursu oraz zasad oceny, losowanie kolejności drużyn – dr. n. med. Patrycja Sosnowska
17:30-18:00
Przerwa
18:00-19:00
MISTRZOSTWA POLSKI W SZYCIU CHIRURGICZNYM (zespoły 1-10)
19:00-19:30
Przerwa
19:30-20:30
MISTRZOSTWA POLSKI W SZYCIU CHIRURGICZNYM (zespoły 11-20)30 listopada 2019 - Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych
09:00-10:00
Rejestracja uczestników Ogólnopolskiego Forum Kół Naukowych
10:00-10:15
Ogłoszenie wyników Mistrzostw i wręczenie nagród
10:15-10:45
Wykład inauguracyjny - „Maszyneria mózgu” - prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan
10:45-12:45
Panel wykładowy I :
Moderatorzy: Prof dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski, Dr n. med. Paweł Jarmużek
1. "Pomyślna transplantacja nerki, wykonana ze wskazań życiowych pomimo okoliczności wykraczające poza powszechnie przyjęte kryteria" - Michał Marzec 
2. "Zastosowanie obrazowania za pomocą traktografii rezonansu magnetycznego w procesie diagnostyczno- leczniczym wyściółczaka rdzenia kręgowego" - Zuzanna Nowaczyk
3. "Porównanie odległych wyników leczenia złamań kompresyjnych kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego: stabilizacja metodą otwartą vs przezskórną" - Piotr Wośkowiak
4. "Stentowanie jako skuteczna technika leczenia zespołu May Thurnera" - Agata Kuczyńska 
5. "Appendicitis acuta w trzecim trymestrze ciąży mnogiej - wyzwanie dla chirurga" - Jagoda Dąbek
6. "Samoistny krwiak podtwardówkowy w kanale kręgowym jako powikłanie stosowania doustnych antykoagulantów - analiza przypadków i przegląd literatury" - Bartłomiej Pala
7. "Olbrzymi tłuszczak grzbietu. Diagnostyka i leczenie" - Piotr Rumiński
8. "Case report - 68-letnia chora z wywiadem raka piersi z przerzutami do płuc" - Julia Maria Komorzycka
9. "Naczyniaki wczesnodziecięce - jaka jest optymalna droga do ich wyleczenia. Praca przeglądowa połączona z analizą przypadku." - Dajana Danielewicz
10. "Przezskórne techniki stabilizacji kręgosłupa przy użyciu neuronawigacji sprzężonej z O-armem." - Karol Nowak
11. "Wewnątrznaczyniowe leczenie zwężenia tętnic nerek przeszczepionych." - Janusz Świeczkowski- Feiz
12:45-13:15
Przerwa
13:15-15:15
Panel wykładowy II :
Moderatorzy - Prof dr hab. n. med. Agnieszka Zembroń- Łacny, Dr n. med. Piotr Defort
1. "Co łączy rabdomiolizę i napoje energetyczne? - opis przypadku" - Patrycja Michalik
2. "Efekty szczepień przeciw wirusowi grypy ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup podwyższonego ryzyka. Czy opłaca się szczepić?" - Dawid Skaza
3. "Ostre zapalenia trzustki u dzieci, czy to zawsze taka oczywista diagnoza?" - Agata Kaczmarek
4. "Wole guzkowe olbrzymie - opis przypadku" - Maria Buda
5. "An investigation of coronary artery trifurcation and coronary artery calcium score measured in multislice computed tornography coronary angiography." - Angelika Kordylewska- Kubus
6. "Przewlekłe nawracające wgłobienie jelita cienkiego - jako źródło zaburzeń psychicznych; opis przypadku" - Grzegorz Przybyła
7. "Neopteryna jako marker kliniczny przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych" - Eryk Wacka
8. "Przerostowe zwężenie odźwiernika jako przyczyna rozstrzeni żołądka u 17- letniego chłopca" - Agnieszka Turnowska
9. "Rola cytokin prozapalnych w diagniostyce i rokowaniu po urazie czaszkowo- mózgowym" - Mateusz Jeżewski
10. "Stopa Charcota. Jak chirurg może poprawić wyniki leczenia? Praca Poglądowa" - Monika Rulewska
11. "Niewydolność układu głębokiego nie wyklucza skutecznego leczenia żylaków kończyn dolnych" - Natalia Niedziela
15:15-15:30
Podsumowanie i zakończenie Forum, wręczenie nagród i wyróżnień